Suchen

Search type
15 Artikel gefunden
Produkte: 115 von 15
Show:50
  • A Tsuen Tea!
  • High Theanine!

    Uji Gyokuro Yume no Ukihashi

    5.0
    Score: 5.0 (votes: 16)
    Reviews: 14
    • ¥6,000 JPY
    • 60   – Reward points
    Ausverkauft
    • A Tsuen Tea!
    • High Theanine!

      Fujitsubo Uji Gyokuro

      4.9
      Score: 4.9 (votes: 13)
      Reviews: 11
      • ¥4,420 JPY
      • 44   – Reward points
      Sorry, we only have 1 of that item available
      • A Tsuen Tea!
      • Shincha!
        • Neue!

        Uji Shincha Kirameki

        4.6
        Score: 4.6 (votes: 7)
        Reviews: 4
        • ¥3,700 JPY
        • 37   – Reward points
        Ausverkauft
        • A Tsuen Tea!

          Ujibashi San no Ma - Uji Sencha

          4.6
          Score: 4.6 (votes: 19)
          Reviews: 16
          • ¥3,700 JPY
          • 37   – Reward points
          Ausverkauft
          • A Tsuen Tea!
          • Shincha!
            • Neue!

            Uji Sencha Aoi

            4.9
            Score: 4.9 (votes: 18)
            Reviews: 15
            • ¥2,900 JPY
            • 29   – Reward points
            Sorry, we only have 38 of that item available
            • Popular!
            • Shincha!
              • Neue!

              Sae Midori Sencha

              4.8
              Score: 4.8 (votes: 29)
              Reviews: 26
              • ¥2,600 JPY
              • 26   – Reward points
              Sorry, we only have 18 of that item available
              • Shincha!
                • Neue!

                Shizuoka Sencha Mio

                0.0
                Add first review
                Not rated yet
                • ¥2,500 JPY
                • 25   – Reward points
                Ausverkauft
                • Popular!
                • Shincha!
                  • Neue!

                  Chiran Organic Sencha

                  4.9
                  Score: 4.9 (votes: 17)
                  Reviews: 12
                  • ¥2,000 JPY
                  • 20   – Reward points
                  Ausverkauft
                  • Shincha!
                    • Neue!

                    Deep Steamed Shincha Kaoru

                    0.0
                    Add first review
                    Not rated yet
                    • ¥2,000 JPY
                    • 20   – Reward points
                    Ausverkauft
                    • Popular!

                      Fukamushi Sencha Kaoru

                      4.8
                      Score: 4.8 (votes: 32)
                      Reviews: 30
                      • ¥2,000 JPY
                      • 20   – Reward points
                      Ausverkauft
                      • Shincha!
                        • Neue!

                        Chiran Shincha

                        0.0
                        Add first review
                        Not rated yet
                        • ¥1,900 JPY
                        • 19   – Reward points
                        Ausverkauft
                          • Kabusecha

                           5.0
                           Score: 5.0 (votes: 14)
                           Reviews: 12
                           • ¥1,900 JPY
                           • 19   – Reward points
                           Sorry, we only have 3 of that item available
                           • Popular!

                             Chiran Sencha

                             4.9
                             Score: 4.9 (votes: 34)
                             Reviews: 30
                             • ¥1,900 JPY
                             • 19   – Reward points
                             Ausverkauft
                             • A Tsuen Tea!

                               Uji Sencha Musashi

                               4.9
                               Score: 4.9 (votes: 14)
                               Reviews: 14
                               • ¥1,800 JPY
                               • 18   – Reward points
                               Sorry, we only have 13 of that item available
                               • A Tsuen Tea!
                               • Popular!

                                 Uji Sencha Otsūsan

                                 4.2
                                 Score: 4.2 (votes: 19)
                                 Reviews: 17
                                 • ¥1,600 JPY
                                 • 16   – Reward points
                                 Sorry, we only have 8 of that item available

                                Footer navigation